1
1

1
 


1
 


1
 

 


Експертні висновки за результатами роботи
експертної комісії 24-26 квітня 2018 року в
Уманському обласному музичному училищі ім. П.Д.Демуцького


Статут Уманського обласного музичного училища ім. П.Д.Демуцького


Акт прийому готовності Уманського обласного
музичного училища ім.П.Д.Демуцького до 2016-2017 навчального року


Звіт про виконання плану і результати роботи за 2013-2014 р.р.


Звіт про виконання плану і результати роботи за 2014-2015 р.р.


Положення про організацію навчального процесу


Положення про переведення на індивідуальній графік навчання студентів


Положення про проведення атестації знань студентів


Положення про перевід студентів від одного викладача до іншого


Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів


Положення про адміністративну раду


Положення про методичну раду


Положення про педагогічну раду


Положення про студентську раду


Положення про рейтингову оцінку діяльності студентів


Порядок призначення і виплати стипендій


Правила внутрішнього трудового розпорядку


Колективний договір


Звіт руху коштів


1


2


 


1
  

   
© Уманське музичне училище, 2012 р.
Дизайн, верстка, підтримка сайту - EdAge studio, Умань